Knust kamera
Reklame

Reklame

 

TV

 

 

Rekruttering 

 

 

Reklameserie

 

 

Promotering

 

Har du en ide? Skill deg ut med riktig reklame fra KnustKamera!


Jeg bistår både private personer, grupper og profersjonelle bedrifter med alt fra reklame, promoteringsfilm, stemningsfilmer, morsome historiesnutter og mye mer.


Filmene får solid kvalitet, både på grunn av innhold og profesjonelt filmutstyr. Jeg startet eget firma i 2021 og første driftsår ble et rent investeringsår - noe som kommer mine kunder og samarbeidspartnere til gode. Jeg har gode arbeidsverktøy, både når det kommer til filming og redigering.


Jeg bruker ulike filmtekniske virkemidler for å få fram følelser og fortelle historien din. Jeg deltar i den grad dere ønsker, når der kommer til innhold. Jeg er vant til å jobbe både ut fra konkrete bestillinger, til å få full frihet i jobben. 


Jeg er også åpen for kontakt om partnerskap til spennende prosjekter av en viss størrelse - som å lage dokumentar, film eller bidra kreativt innen TV.